Kiến thức

Các chỉ số thiết yếu của website

Gần đây có một chỉ số xếp hạng mới gây xôn xao: Core Web Vitals. Hy vọng rằng trong năm 2021, Google sẽ công bố cụ thể hơn các thuật toán thay đổi có liên quan đến chỉ số này. Trước tiên, chúng ta phải hiểu Core Web Vitals là gì đã.

CORE WEB VITALS LÀ GÌ ?

Trong một thế giới đo lường các website toàn cầu: Google đã thiết lập nên các chuẩn đo lường riêng? Nào, trang bạn load nhanh ra sao ? Tính năng tương tác ra sao ? Nó có ổn định không ? Vân vân. Và về cơ bản, khi khách hàng vào website của bạn trên mobile hay desktop, có gì khác nhau về tốc độ, tương tác ra sao với các thông tin….

 

Google Core Web Vitals

Google Core Web Vitals - Nguồn: SEO MOZ Blog

 

Vấn đề hiển thị trang mà bạn cần quan tâm, theo Google định nghĩa:

+ Thời gian load trang có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ bounce rate (tỷ lệ giữ chân người xem). Cụ thể: Nếu trang load từ 1 đến 3 giây, tỷ lệ bounce rates khả năng tăng đến 32%; Nếu trang load từ 1 đến 6 giây, tỷ lệ rời trang sẽ đến 106%.

[Nguồn: Support.Google.Com]

HIỂU CÁC BÁO CÁO

Báo cáo Core Web Vitals sẽ thể hiệu các kết quả hiển thị URL được nhóm lại theo trạng thái status, cách thức đo lương và nhóm URL (nhóm các web page tương tự nhau).

Báo cáo dựa trên 3 thước đo chính: LCP, FID, và CLS. Nếu một URL không có lượng dữ liệu báo cáo tối thiểu nào trong bất kỳ thước đo trên, nó sẽ bị loại khỏi báo cáo đó.

“No data available” : Nếu bạn thấy màn hình hiển thị “Không có dữ liệu nào có sẵn”, điều này nói đến rằng bạn mới kết nối với Search Console, hoặc dữ liệu không có đủ để tạo ra báo cáo nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các loại thiết bị được định sẵn (desktop hoặc mobile).

Nếu bạn mới xác thực quyền sở hữu (property): Cơ sở dữ liệu CrUX – Chrome User Experience Report (Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome – Web1trieudong.com dịch) thu thập các thông tin liên quan đến các URLs có thể có hoặc không có URL nào trong Search Console. Vì thế bạn cần chờ vài ngày sau khi xác thực quyền sở hữu để có thể nhận được bảng phân tích và nhận được dữ liệu tạo sẵn trong cơ sở dữ liệu của CrUX.

Bạn có thể chạy chương trình thử nghiệm trực tuyến cho URL của bạn thông qua PageSpeed Insights tesing tools hoặc dùng Chrome Lighthouse tool.

CÁC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Việc đo lường các trạng thái sẽ được dựa trên chuẩn đo lường như sau, chuẩn này do Google công bố.

 

Các chỉ số của Google

Nguồn : Google

 

Trong đó:

+ LCP (Largest Contentful Paint): - Thương tổn về nội dung nặng nhất: Lượng thời gian để render nội dung quá lâu để hiển thị trên website kể từ khi người dùng gửi request URL. Có thể nguyên nhân chính là hình ảnh, hoặc video hoặc một khối văn bản nào đó lớn làm giảm thời gian trả về kết quả. Điều này rất quan trọng nó cho người dùng thấy rõ trên load URL của trình duyệt.

+ Agg LCP : là lượng thời gian phải mất 75% thời gian để người dùng truy cập URL.

+ FID (first input delay): thời gian từ khi người dùng tương tác đầu tiên với trang của bạn (khi họ click vào một link, bấm một button, v.v) đến thời gian khi trình duyệt trả về kết quả của tương tác đó. Việc đo lường này dựa trên những gì tương tác đầu tiên mà người dùng thực hiện. Điều này rất quan trọng trên các trang mà người dùng cần phải thực hiện một điều gì đó, bởi vì điều này xảy ra khi họ cần phải tương tác với trang đó.

+ agg FID: trong bảng báo cáo cho biết 75% lượng truy cập đến URL trong nhóm này có giá trị hoặc quan trọng.

+ CLS (cumulative layout shift): Lượng page layout  thay đổi trong giai đoạn loading trang. Chỉ số được xếp từ 0-1, trong đó 0 nghĩa là không chuyển đổi và 1 là chuyển đổi nhiều nhất. Chỉ số này nhấn mạnh các yếu tố trang thay đổi khi người dùng thực hiện tương tác với nó và có trải nghiệm không tốt.

+ Agg CLS: thể hiện trong báo cáo là lượng CLS nhỏ nhất trong số 75% lượng truy cập đến URL trong nhóm.

Bạn có thể nhận được các lời khuyên hữu ích để fix các vấn đề này thông qua PageSpeed Insights test thực tế trên URL.