Kiến thức

Tài liệu hướng dẫn Google Adwords

Google Adwords là quảng cáo của google hướng đến việc quảng cáo cho các công ty, cá nhân doanh nghiệp thông qua cỗ máy tìm kiếm của google. Vị trí đặt quảng cáo và cách tính phí đều được nên rõ trong quá trình làm việc với Google Adwords, tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý một số kiến thức như sau:


Link xem và tải tại đây: http://sachhayonline.net/chi-tiet-sach/huong-dan-google-adwords-319.html