Số người đủ điều kiện để vào học đại học ở Đức đã giảm 2,1% vào năm ngoái, chiếm ít hơn 8.300 người đủ điều kiện để vào đại học hoặc các chương trình đào tạo tương tự so với năm 2020

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang (Destatis), số lượng sinh viên thuộc nhóm này đạt tổng cộng 385.000 vào năm 2021, với phần lớn là sinh viên Đức (53,4% hay 250.090). Theo báo cáo của SchengenVisaInfo.com , chính quyền đã quy những kết quả này một phần cho các sự kiện nhân khẩu học   .

“Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021, số người trong độ tuổi phù hợp (17-19 tuổi) đã giảm 0,6% so với một năm trước đó [2021],” Destatis cho biết trong một tuyên bố  .

Dữ liệu từ cùng một nguồn cũng cho thấy tỷ lệ công dân nước ngoài ở Đức đủ điều kiện học đại học đã tăng dần và vào năm 2021, họ chiếm 16% tổng số sinh viên đủ điều kiện học đại học.

Hơn nữa, sinh viên nước ngoài hiện đại diện cho số lượng sinh viên đủ tiêu chuẩn gần bằng với sáu năm trước (16,1% vào năm 2015), cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Tỷ lệ này ở sinh viên nước ngoài là thấp nhất vào năm 2019 (14,5%), sau đó là mức tăng 0,9% trong năm tiếp theo (15,4% vào năm 2020) và giảm 0,8% so với năm trước (15,3 % vào năm 2018).

Tuyên bố rằng số lượng người đủ tiêu chuẩn để đạt được trình độ học vấn cao hơn có liên quan đến thay đổi nhân khẩu học có thể hợp lệ vì cả tăng và giảm đều liên quan đến dòng di cư, chẳng hạn như dòng di cư xảy ra vào năm 2015 và 2016, khi có 2,14 triệu người nhập cư ở Đức , như dữ liệu từ Statista tiết lộ.

Mặt khác, tỷ lệ đối tác Đức đủ điều kiện tham gia giáo dục đại học đã giảm trong suốt những năm qua và dựa trên dòng thời gian của dữ liệu, nó đang có xu hướng giảm.

Cụ thể hơn, người Đức chiếm 53,4% tổng số người đủ điều kiện vào đại học vào năm 2021, giảm so với 53,8% được ghi nhận vào năm 2021 (-0,4%) và ít hơn 1,6% so với năm 2020, trong khi mức giảm 4,4% là được ghi nhận vào năm 2021 so với mức năm 2017, đại diện cho tỷ lệ lớn nhất sinh viên Đức đủ điều kiện nhập học đại học từ năm 2015 đến 2021.

Tóm lại, số lượng học sinh đủ điều kiện học đại học trong cả nước đã giảm 0,4% – từ 48,8% xuống 48,4 và giảm 0,5% so với mức trước đại dịch (49,3% vào năm 2019). Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy số lượng sinh viên đủ tiêu chuẩn để theo đuổi sự nghiệp học tập ở Đức đang giảm hàng năm, vì nó đã đánh dấu 2,5% trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here